AANDACHTSPUNTEN VAN
NABESTAANDENPRAKTIJK WIM EN MARLIES VAN HOUTINKOMEN

Pensioen, uitkering, huurtoeslag en zorgtoeslag.                                          


VERMOGEN

Eigen woning, spaargelden en beleggingen, roerende en onroerende goederen.   


ERFRECHT

Notariële zaken, testament, afwikkeling van de erfenis, aangifte erfbelasting.                                                                                                          

BANKZAKEN

Tenaamstelling, automatische incasso's, bankpassen en creditcards.    


VERZEKERINGEN

Doorlichten van de portefeuille en aanpassing ziektekostenverzekering. 


ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING

Analyse van abonnementen en lidmaatschappen, eventuele huur- en leasecontracten,
correspondentie in het algemeen.


ZORG EN VERZORGING

Persoonlijke verzorging, kinderopvang, hulp in de huishouding.


GEESTELIJKE ZORG

Rouw- en verliesbegeleiding.


 

U kunt per onderwerp doorklikken voor meer informatie.