ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING


 

ANALYSE VAN ABONNEMENTEN EN LIDMAATSCHAPPEN

Het is de vraag of de door overledene afgesloten abonnementen van tijdschriften, kranten en mailings (ook via Internet) nog gehandhaafd dienen te worden. Dit geldt eveneens voor lidmaatschappen van verenigingen en stichtingen.

 

HUUR- EN LEASECONTRACTEN

Na een overlijden is het raadzaam om goed naar de voorwaarden en condities van de huur- en leasecontracten te kijken. Mogelijk kunnen ze kosteloos worden overgedragen aan de nabestaanden. Het is ook mogelijk dat de erfgenamen deze contracten zouden willen beëindigen.

 

CORRESPONDENTIE IN HET ALGEMEEN

Diverse instanties dienen geïnformeerd te worden met betrekking tot het overlijden, zoals:  Gemeente, werkgever, uitkeringsinstanties, pensioenfonds.

 

terug naar aandachtspunten>>