BANKZAKEN

 


TENAAMSTELLING


Staat de tenaamstelling van de bankrekening enkel op naam van de overledene, dan is er een verklaring van erfrecht nodig om over de tegoeden van deze rekening te kunnen beschikken en de tenaamstelling te kunnen wijzigen. Staat de bankrekening op naam van overledene en/of partner dan kunnen de gebruikelijke transacties gewoon doorlopen.

 

AUTOMATISCHE INCASSO´S

Abonnementen en contributies worden meestal betaald via zogenaamde automatische incasso’s. Na het overlijden dient er gecontroleerd te worden welke incasso’s er nog terecht worden afgeschreven en welke niet.

 

BANKPASSEN EN CREDITCARDS

Bankpassen en creditcards op naam van de overledene dienen te worden ingeleverd of vernietigd. Gaat u als erfgenaam nog gebruik maken van de bankrekening van de overledene dan dienen er nieuwe passen te worden aangevraagd.

 

terug naar aandachtspunten>>