ERFRECHT

 


NOTARIELE ZAKEN

Om toegang te krijgen tot belangrijke contacten van de overledene en om de tenaamstelling van documenten te kunnen wijzigen is een verklaring van erfrecht noodzakelijk. Deze verklaring geeft aan wie de rechtmatige erfgenamen zijn. Om deze verklaring op te vragen dient een notaris te worden benaderd.

 

TESTAMENT

Heeft de overledene een langstlevende  testament of een andere wilsbeschikking laten opmaken, dan dienen uiteraard deze vastgelegde wensen gerespecteerd te worden.   Indien er geen testament is opgemaakt dan dient het erfrecht, volgens de regels die zijn vastgelegd in het burgerlijk wetboek,  te worden uitgevoerd.

 

AFWIKKELING VAN DE ERFENIS

Een erfenis bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat.  Alle bezittingen en schulden dienen in beeld gebracht te worden. Als erfgenaam kunt u de erfenis accepteren, onder voorbehoud aanvaarden of de erfenis verwerpen. Als u besluit de erfenis te accepteren, dan kunt u te maken krijgen met de erfbelasting, voorheen successierecht.

 

AANGIFTE ERFBELASTING

Of u erfbelasting  moet betalen is afhankelijk van de antwoorden op een aantal vragen, zoals:  
- Wat is de nettowaarde van de erfenis?
- Hoe wordt die waarde bepaald?
- Is taxatie verplicht?
- Was de overledene gehuwd?
- Heeft u recht op vrijstelling?

 

terug naar aandachtspunten>>