INKOMEN

Na het overlijden van uw levenspartner wordt uw inkomen in de meeste gevallen lager.
Een analyse van uw persoonlijke situatie is dan wenselijk.

 

 

INKOMEN VOOR HET OVERLIJDEN VAN UW PARTNER

 

 

TE NEMEN ACTIE/TE STELLEN VRAGEN

 

Uit loondienst.

 

 • Werkgever in kennis stellen.
 • Aanpassen heffingskortingen.
 • Aanvraag uitkering pensioenfonds.
 • Eventueel aanvragen uitkering ANW, AAW en AB.

 

 

Zelfstandig ondernemer.

 

 • Onderzoek naar voortbestaan bedrijf.
 • Is een doorstart mogelijk?
 • Is er een overlijdensrisicoverzekering?
 • Aanvragen uitkering.

 

 

Ouder dan 65 jaar.

 

 • Informeren pensioenfonds.
 • Wijzigen AOW.
 • Aanvragen uitkering.

 

 

WAO/ WW/AAW of AB uitkering.

 

 • Informeren UWV.
 • Informeren gemeente.
 • Is er pensioen opgebouwd?
 • Aanvragen uitkering.

 

 

Inkomsten uit vermogen.

 

 • Blijft het vermogen in stand?
 • Zo niet, is het restant voldoende?
 • Eventueel afstoten van vermogensbestanddelen.

 

Er kunnen situaties zijn waarbij andere instanties geïnformeerd moeten worden. Tevens kan een huurtoeslag of een aanpassing van de voorschotpremie zorgverzekeringswet voor enige verlichting zorgen.

 

terug naar aandachtspunten >>