VERMOGEN

Na het overlijden moet allereerst vastgesteld worden wie de eigenaar van het vermogen is.  Is dit van de overledene of is het een samengevoegd vermogen met partner en kinderen?
Om niet te verzanden in details over dit gecompliceerd aandachtspunt, vindt u hieronder enkel informatie over een gezamenlijk vermogen, dus gehuwd in gemeenschap van goederen.

Welke vragen zijn relevant per vermogensbestanddeel:

 

 

VERMOGENSBESTANDDEEL

 

 

TE NEMEN ACTIE/TE STELLEN VRAGEN

 

Eigen huis

 

 

 

 

 • Wat is de waarde van de eigen woning? ( =WOZ  waarde voor de erfbelasting)Hoeveel bedraagt het restant hypotheekschuld?
 • Is er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten die gekoppeld is aan de hypotheek?
 • Is er een langstlevende testament of een andere wilsbeschikking  opgemaakt?
 • Is het inkomen na het overlijden voldoende om de lasten van het huis op te kunnen brengen of moet het woonhuis verkocht worden?

 

 

Spaargelden / Beleggingen

 

 

 

 • Is dit vermogen direct om te zetten in contante middelen?
 • Zijn de middelen hieruit voldoende om de erfbelasting te kunnen betalen?
 • Zijn de beleggingen beursgenoteerde fondsen of zijn het incourante beleggingen?

 

 

Ander onroerend goed

 

 

 • Is het wenselijk dit onroerend goed te handhaven?
 • Is het onroerend goed belast met hypotheek?
 • Is dit onroerend goed verhuurd?

 

 

Andere roerende goederen

 

 

 • Waaruit bestaan deze?
 • Zijn het familiestukken die in de familie moeten blijven?
 • Hoe wordt de waarde hiervan bepaald?

 

 

terug naar aandachtspunten>>