ZORG EN VERZORGING

 


PERSOONLIJKE VERZORGING

Het is mogelijk dat u persoonlijke verzorging nodig heeft. Het kan zijn dat dit voorheen gedaan werd door de overledene. Als er niemand is die deze taak over gaat nemen, dan zal er professionele hulp aangevraagd dienen te worden. Een aantal instanties, zoals bijvoorbeeld Thuiszorg kan dit invullen. Mogelijk kunt u daarbij gebruik maken van een persoonsgebonden budget ( PGB ). Van de overheid krijgt u bij een PGB een geldelijke bijdrage, dieĀ  u in staat stelt uw hulpvraag zelf te regelen.

 

KINDEROPVANG

Wanneer er bij een overlijden een gezin met kleine kinderen achterblijft dan wil men uiteraard extra aandacht geven aan een goede opvang van de kinderen. Misschien is het voor u als nabestaande noodzakelijk om extra inkomsten te genereren en heeft u daardoor minder gelegenheid om zelf voor de kinderen te zorgen. De Wet Kinderopvang biedt een oppas subsidieregeling. Deze kan extra lasten voor het aanstellen van een gastouder verminderen.

 

HULP IN DE HUISHOUDING

Als u hulp in de huishouding nodig heeft, dan bestaat de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO ). Van uw gemeente krijgt u bij een WMO een geldelijke bijdrage, dieĀ  u in staat stelt om zelf hulp in de huishouding te regelen.

 

terug naar aandachtspunten>>